Ekofarma Rybnik

O naší farmě

Naše rodinná ekologická farma Rybník se nachází na pomezí Šumavy a Českého lesa, v průměrné nadmořské výšce 500 metrů nad mořem a spadá do Chráněné krajinné oblasti Český les. Farma byla původně součásti státního statku Domažlice, kde naše hlava rodiny, pan Jaroslav Uher, dělal vedoucího provozu. Po rozpadu státního statku zde začal v roce 1993 hospodařit  na základě registrace samostatně hospodařícího rolníka. O rok později se k němu přidala naše maminka Renata. V roce 1999 jsme se po dvou letech, takzvaného přechodného období (zkušebního období před udělením certifikátu), stali vlastníkem Ekologického certifikátu, který vydala obecně prospěšná společnost KEZ o.p.s., jež byla založena Svazem producentů a zpracovatelů biopotravin PRO-BIO.

V roce 2000, po úspěšném zakončení střední zemědělské školy, zde začala pracovat i starší ze tří dcer Gábina. Zatímco dvojčata Jarka a Renata, po odmaturování na střední hotelové škole, vycestovaly sbírat zkušenosti do ciziny Anglie a Austrálie, ona se po boku svych rodičů vrhla do zvelebování farmy.

Hospodaříme na celkové výměře 520 ha, která je tvořena převážně ekologickými loukami a pastevními porosty. Vzhledem k přírodním a klimatickým podmínkám, je veškerá produkce rostlinné výroby prozatím zaměřena na výrobu dostatečného množství kvalitního bio krmiva pro vlastní potřeby živočišné výroby, jež je na farmě hlavní činností.

Později, když jsme v roce 2005 přímo na farmě postavili penzion a kemp, přidala se Renča mladší, jež se vrátila z Austrálie, a začali jsme provozovat eko-agroturistiku. Pro naše zaměstnance vaříme přímo na farmě chutné obědy z vlastního bio masa a ubytovaní hosté mají možnost polopenze.

V roce 2008 jsme přímo na farmě vybudovali bourárnu bio masa, v jejíž prostorách je maso bouráno a dále zpracováváno, baleno, zamrazováno a chladírensky a mrazírensky skladováno. Tato stavba byla spolufinancována Evropskou Unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Protože jsme chtěli zvířatům zajistit důstojný odchod a nestresovat je převozem, v roce 2010 jsme k bourárně / vyzrávárně přistavěli ekologická jatka. Výrobna uzenin na sebe nenechala dlouho čekat, světlo světa spatřila roku 2011. 

 

V rámci živočišné výroby chováme:

Skot bez tržní produkce mléka - masné plemeno Charolais.
Ovce - masné plemeno křížence Charolais & Suffolk.
V ZOOkoutku můžete vidět prase domácí i divoké, kozy, pštrosy, koně, nutrie i několik druhů domácí drůbeže či jiného ptactva (pávy, koroptvičky, holuby).

 

Skot žije celoročně volně na pastvinách, čímž se stává robustnější a hlavně odolnější proti veškerým chorobám bez použití jakéhokoliv očkování či používání hormonálních látek k podpoře růstu. Samozřejmě jsou takto chovaná zvířata spokojená i po psychické stránce, což je jeden z hlavních faktorů přispívajících ke kvalitě masa.

 

Všechna zvířátka chovaná na naší farmě mají dostatečný výběh, kde se mohou nadýchat čerstvého vzduchu či vyhřát na sluníčku.